Akerselvallmenningen Foto: SLA
– Årets kandidater viser et godt utvalg av byggeprosjekter både i offentlig og privat regi, sier Ellen Hellsten, leder for Rådet for byarkitektur. Det er plukket ut 25 kandidater som skal konkurrere om å vinne Oslo bys arkitekturpris 2016.
ostein_langslet_dnt
Etableringen av kajakkbrygger og Friluftshuset til Den norske turistforening (DNT), bekrefter at Sørenga er bydelen der allmennheten får tilgang til sjøen. Friluftshuset til DNT Oslo og omegn ligger ytterst på Sørenga. Det ble offisielt åpnet av ordfører Marianne Borgen 21. mai, og med det åpnet et nytt lavterskeltilbud til publikum ved sjøen.
Hovinbyen er Oslos største utviklingsområde, med mulighet for 30–40 000 nye boliger og 50–100 000 nye arbeidsplasser. Nærheten til sentrum gjør at Hovinbyen vil være en forlengelse av den tette byen. Området er på størrelse med Oslo sentrum innenfor ring 2 og strekker seg fra Bjerke i nord til Bryn i sør, fra Løren i vest til Breivoll i øst. Hovinbyen har et potensial i å binde sammen indre by og Groruddalen.
Del saken
Prosjektleder Kari Befring Bjørnstad (til venstre) og delprosjektleder Marte Slåstad har sørget for at PBEs saksbehandlere vil spare mange timer med det nye søknadssystemet for eneboliger.
90 prosent av søknadene for å bygge enebolig var mangelfulle – det var på tide å gjøre noe. Nå kommer Plan- og bygningsetaten med et nytt digitalt verktøy som forenkler byggesøknadsprosessen.
Lars Eivind Bjørnstad, tidligere leder for områdeløft Veitvet, viser frem den splitter nye, klimavennlige Veitvet skole til Arne Bergsgard i Plan- og bygningsetaten. Foto: Ellen Stokland
– Tett samarbeid mellom bydelen og andre kommunale etater i Groruddalssatsingen har gitt Veitvet koordinert og vellykket byutvikling. Problemveien Veitvetveien er forvandlet til et perlekjede av kunstfylte byrom, møteplasser og kulturinstitusjoner.
Eilert og Frida ønsker seg ikke mange flere kafeer på Grünerløkka, men heller flere små bedrifter.
– Det er fint at det er en skole, og en uteplass med kafé, men hvorfor er det så mye trafikk her? spør Eilert Berre Ellefsen (20). – Vi synes ikke det trengs flere kafeer, men det kan heller legges til rette for mer næringsvirksomhet, som kontorer og andre som vil jobbe her, sier Frida Støe (19).
leskurkampanje nysgjerrige naboer
Det er gratis, det er enkelt, og det er nyttig. Nå får du enda flere fakta om eiendommene i Oslo gjennom nettjenesten «Hva gjelder for eiendommen?».
Rådet for byarkitektur
Byrådet har utnevnt nye medlemmer i Rådet for byarkitektur. – Oslo er i rask endring, med store områder som skal transformeres de neste tiårene. Det skal skje med tydelige mål for klima, estetikk og livskvalitet. Medlemmene av rådet for byarkitektur utgjør en viktig stemme for god arkitektur i Oslo og har bred kompetanse innen feltet. Jeg ser frem til at de engasjerer seg i sentrale temaer som berører Oslos utvikling fremover, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen.
Familien Klokk-Larsen
Det beste bomiljøet er det som speiler befolkningen, mener utbygger Selvaag Bolig. Derfor er det viktig at også barnefamilier ønsker å slå seg ned og bli der det bygges, mener kommunen. Men er Hovinbyen attraktiv for familier med små og store barn?
Løren stasjon 2016
Den nye Lørenbanen betyr mye for utviklingen av Oslo. Banen kopler Grorudbanen sammen med Ringen i vestlig retning og Løren stasjon bidrar til vekst i Løren-området.
Tiedemannsjordet i Ensjøbyen
Det bygges for få boliger i Oslo, sier boligbyggerne, og de peker på strenge krav og for få regulerte boliger som årsak. Vi er gjerne med på en diskusjon om hvordan Oslo kan få flere boliger. Da er det viktig å starte med spørsmålet: Hva er en god, grønn og tett by? Det skriver etatsdirektør Ellen S. de Vibe, avdelingsdirektør Andreas Vaa Bermann og kommunikasjonsdirektør Trude Luice Isaksen i denne kronikken som stod på trykk i Aftenposten 4. april.
Barnetråkk Mortensrud Plan- og bygningsetaten
– Vi vil ha kunstgressbane. Grus er farlig for jeg får skrubbsår! Ungene i klasse 5A på Mortensrud skole er klare i sine krav når kommunen spør hva de ønsker av lokal byutvikling.

Sider

Kortnytt

Vil du ha nyhetsbrev?

ByplanOslo er et gratis nettmagasin fra Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Vi skriver om områdeutvikling, planer og prosjekter i byen vår. Nyhetsbrevet kommer en gang i måneden. Registrer deg under!

@planogbygning