Bygata på Furuset
Fornyelse, utbygging og miljøsatsing: Furuset skal bli et forbilde for klimavennlig byutvikling.
Pilestredet Park
Oslo skal få sitt eget senter for byøkologi og innovasjon. Byøkologi handler om samspillet mellom menneske og natur i byen, og senteret skal koble sammen mennesker og ideer for å skape en grønnere og smartere by.
Del saken
Avdelingsdirektør Rolf Bekkhus og enhetsleder Lasse Jaksland.
Visste du at Oslo kommune har et undergrunnsarkiv med rapporter fra geotekniske boringer i Oslo fra slutten av 1800-tallet og frem til i dag? Hos Plan- og bygningsetaten kan du bestille kart som viser hva som finnes i bakken under deg.
Byggeplass
Det er store forskjeller i hvordan avfall på byggeplasser håndteres i Oslo kommune. Dette kommer fram av en analyse Plan- og bygningsetaten utførte i august over byggesaker som var kommet inn i første halvår av 2016. – Vi ser feil i sorteringen av avfall, og det mangler ofte dokumentasjon for hvor avfallet er levert, sier avdelingsdirektør Kyrre Jordbakke.
Ammerudtunellen Foto Taral Jansen
Etter 10 år kalles Groruddalssatsingen en suksess. Så nå blir det satsing i 10 nye år.
Kirkegård
Å sikre arealer til gravplasser er en oppgave som engasjerer lederen for Oslos gravferdsetat, Stein Olav Hohle. Antallet innbyggere i byen øker kraftig, og når de dør, må det være tilstrekkelig med ledige både urne- og kistegraver. Hvis ikke kan det bli trangt om plassen, særlig for dem som vil gravlegge sine døde i kiste sør og øst i byen. 
De Berlin-baserte arkitektene Sascha Zander (til venstre) og Christian Roth var invitert som foredragsholdere da Oslo bys arkitekturpris 2016 nylig ble delt ut i Rådhuset. FOTO: LARS-LUDVIG RØED
De vil ikke at byggherrer eller andre skal forkludre deres arkitekt-visjoner. Så de to arkitektene bygger ofte husene selv – og belønnes med priser.
Botanisk hage
– Kjenner du den duften? Minner det ikke om karamell og nybakte småkaker? Det kommer fra dette hjertetreet. Kjempeviktig å ha med nesa når du besøker Botanisk hage.
Årvollskogen
Hva skal til for at det bygges flere boliger i Groruddalen? Det jaktes på gode forslag – nå også med stor konferanse om temaet boligproduksjon.
Ullevål tårn
«Et fremragende eksempel på nyskapende og svært vellykket boligbyggeri». Juryen var i godlune da den delte ut Oslo Bys arkitekturpris 2016 til Ullevål tårn.
Illustrasjon av Hovinbyen av JaJa Architects Aps
Hvordan gjøre områder i utkanten av sentrum som i dag består av industri og tung trafikk til attraktive områder for folk i fremtiden? Gjennom det europeiske samarbeidsprosjektet "Urbact sub>urban. Reinventing the fringe" skal Oslo leke seg med nettopp dét, utkanten skal urbaniseres.
Flyfoto av Skøyen, nytt og gammelt bilde
Oslo vokser ubønnhørlig – men hvor bør byen vokse? Utbygging i knutepunkter er riktig og viktig, men samtidig krevende, sier Ellen S. de Vibe, Oslos byplansjef.

Sider

Kortnytt

Vil du ha nyhetsbrev?

ByplanOslo er et gratis nettmagasin fra Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Vi skriver om områdeutvikling, planer og prosjekter i byen vår. Nyhetsbrevet kommer en gang i måneden. Registrer deg under!

@planogbygning