Ullevål tårn
«Et fremragende eksempel på nyskapende og svært vellykket boligbyggeri». Juryen var i godlune da den delte ut Oslo Bys arkitekturpris 2016 til Ullevål tårn.
Illustrasjon av Hovinbyen av JaJa Architects Aps
Hvordan gjøre områder i utkanten av sentrum som i dag består av industri og tung trafikk til attraktive områder for folk i fremtiden? Gjennom det europeiske samarbeidsprosjektet "Urbact sub>urban. Reinventing the fringe" skal Oslo leke seg med nettopp dét, utkanten skal urbaniseres.
Flyfoto av Skøyen, nytt og gammelt bilde
Oslo vokser ubønnhørlig – men hvor bør byen vokse? Utbygging i knutepunkter er riktig og viktig, men samtidig krevende, sier Ellen S. de Vibe, Oslos byplansjef.
Oslo bys arkitekturpris 2016 finalistene
Et utendørs treningsanlegg, et rehabilitert og modernisert nesten 100 år gammelt kontorbygg og et nyboligprosjekt kjemper om vinne Oslo bys arkitekturpris for 2016.
Boligbygging og boligpriser i Oslo er et hett tema – diskusjonen er heftig. Men tenker vi for tradisjonelt? Nå kommer oppfordringen – og anledningen – til å tenke nytt og annerledes. Det blir boligdebatt på Oslo Urban Arena torsdag 29. september.
Oversiktsbilde av Valle Hovin
Kan parken på Valle Hovin bli like attraktiv som Frognerparken? Får vi et idrettsmekka for hele hovedstaden, og byens beste naturlekeplass? Skal vi i fremtiden rusle nedover en sjarmerende bygate fra Økern til sentrum?
Grenseveien bro
Der nye hus bygges, vil vi gjerne også ha nye parker, nye gangbroer, grøntdrag og fine gater. Men hvem skal betale?
Enhetsleder Jon Erik Reite Bang i Plan- og bygningsetaten.
Pilene for sykkeltrafikken i Oslo peker bare en vei: oppover. Det samme gjør utbredelsen av bysyklene. I år er antallet blitt fordoblet, til neste år triller 3000 av dem i hovedstadens gater. Samtidig godkjennes og bygges nye sykkelstativ over hele byen.
Forhåndskonferanse illustrasjon
– Vi lanserer en digital tjeneste for å bestille forhåndskonferanser i byggesaker, sier prosjektleder Kari Befring Bjørnstad. – Tjenesten kan brukes av både profesjonelle og private.
Flyfoto av Rådhusplassen tatt i juni 2016
I sommer sa vi ja til planene om et fisketorg på Rådhusplassen. Nå kan det bygges en ny og moderne markedshall for salg av fersk fisk, skalldyr og andre råvarer fra havet.
Oppstartsverksted for byøkologisk innovasjonssenter
Byøkologisk innovasjonssenter fikk en solfylt oppstart 7. september. Over 160 personer møtte opp på Månefisken for å dele sin kunnskap og erfaring med kommunen.
Illustrasjon Kabelgaten
Plan- og bygningsetaten la 8. august fram et forslag til en veiledende plan for de offentlige rom (VPOR) på Haraldrud. Planen er laget i dialog med grunneierne og andre kommunale etater. Nå ønsker vi innspill og kommentarer til forslaget.

Sider

Kortnytt

Vil du ha nyhetsbrev?

ByplanOslo er et gratis nettmagasin fra Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Vi skriver om områdeutvikling, planer og prosjekter i byen vår. Nyhetsbrevet kommer en gang i måneden. Registrer deg under!

@planogbygning