Hans Edvardsen
Det er enklere å gjøre byen bilfri enn å skape et godt byliv. Men Hans Edvardsen har stor tro på at han – og Oslo – skal klare begge deler.
Jenter demonstrerer på medvirkningsmøtet om kommuneplanen på Ullevål.
– Verkstedmodellen har gitt oss mange gode innspill til arbeidet med planen, sier byråd Hanna Marcussen. – Men det er fortsatt mulig å si din mening! Husk høringsfristen 30. juni!
Einar Wilhelmsen og solceller på taket
Lurer du på om din eiendom ligger slik til at det er smart å investere i solcellepanel eller solfangere? Nå kan du gå inn på Oslo kommunes eget solkart, via internett, og få svar på spørsmålet – helt gratis.
Plakat av økologisk minifestival OASE:Kjelsrud
Vil du bygge biehotell, sette poteter, lære om bokashi-kompostering eller lage regnbed? Eller høre om byutviklingen i området? Da bør du komme på byøkologisk minifestival i Kjelsrudparken på Furuset den 21. juni.
Illustrasjon av Sjølyst
Skøyen skal bli en pulserende bydel med høy utnyttelse og fire ganger så mange boliger som i dag. Og bydelen skal bli en fjordby og trekke veksler på beliggenheten til sjøen.
Tore Næss i Bymiljøetaten
De store trærne i Oslo er ikke bare vakre, de skaper verdier og er til nytte for hele byen. Derfor er mange av dem vernet, og folk flest har ikke lov til å felle dem uten tillatelse.
Ulsholtveien 31
Når FutureBuilt denne uken åpner sin store, årlige konferanse, kan de fastslå at miljøvennlig bygging nytter og at grenser kan flyttes.
Syklister i Bjørvika
En sykkelgate, med fortau for gående, skal gjøre forholdene bedre for syklistene i Bjørvika. Når gatene blir ferdigbygget, kan du sykle i gjennom Operagata og Rostockgata på vei til jobb eller lunke rolig avgårde på handletur med tohjulingen. Dette skal være et steg i retning av en bilfri by.
Ellen S. de Vibe
Over lengre tid har Oslo kommune sett behovet for å øke takten i boligbyggingen. – Plan- og bygningsetaten har derfor opprettet en ny avdeling som skal utvikle nye arbeidsprosesser for store boligprosjekter. Nå leter vi etter en dyktig og engasjert person som skal lede denne nye avdelingen, sier etatsdirektør Ellen S. de Vibe.
Sykkelparkering i Bjørvika
Parkering vekker engasjement, både hos de som vil ha flere parkeringsplasser og de som vil ha færre. Nå er forslag til ny parkeringsnorm for Oslo ute på høring frem til 26. juni.
Havnepromenaden i Oslo er mer enn et byggeprosjekt. Har du lagt merke til kunsten som omgir deg når du går, sykler eller jogger langs promenaden?
Trikkestoppet Schous plass i Thorvald Meyers gate
Trikken og fotgjengerne blir vinnerne når «nye» Thorvald Meyers gate står ferdig mot slutten av 2019. Det åpne spørsmålet er om holdeplassen på Schous plass blir fjernet eller får bestå.

Sider

Kortnytt

Vil du ha nyhetsbrev?

ByplanOslo er et gratis nettmagasin fra Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Vi skriver om områdeutvikling, planer og prosjekter i byen vår. Nyhetsbrevet kommer en gang i måneden. Registrer deg under!

@planogbygning