På et eget kart kan du via internett sjekke om din eiendom allerede nå er inne i det digitaliserte byggesaksregisteret, påpeker Tina Renee Løw.
Senhøsten 2017 skal jobben være gjort: Da er alle Oslos byggesaker blitt digitalisert og elektronisk søkbare. Dermed kan du med noen tastetrykk på egen PC finne tegninger og dokumenter på boliger og andre bygg – uansett hvor de befinner seg i byen. Mye er tilgjengelig allerede.
Julemarked
I årets mørkeste måned tennes tusenvis av julelys i Oslo, og folk samles i byen for å oppleve julegater, juledekorasjoner, julegraner og julemarked. Selv om mange av juletradisjonene våre stammer fra bygda, har den julepyntede byen gjennom flere generasjoner trukket små og store til seg med en nærmest magisk tiltrekningskraft.
Illustrasjon for mulig ny plassering av holdeplass Hausmanns gate.
Den er Oslos kanskje viktigste kollektivgate, men Storgata er likevel trang for busser og trikker. Nå skal disse få bedre forhold – sammen med fotgjengerne.
Hanna E. Marcussen
114 navneforslag kom inn i konkurransen om nytt navn til byøkologisk innovasjonssenter. – Vi er svært imponert over kreativiteten, og vinnerforslaget er inspirert av flere, sier byråd Hanna E. Marcussen.
Bymodell byggehøyder
Med Nord-Europas største 3D-printede modell, lys og datastyring kan en kommunal etat by på uvanlige opplevelser.
Farekart illustrasjon
Når det bygges nytt, må tomten og grunnen være trygg. Nå kommer nettkartene som viser Oslo-innbyggerne hvor man må være aktsom – og hva man må passe på.
Kurs i komplett innsendt plan
Hvordan kan arbeidet med reguleringsplaner bli mer effektivt? Tidlig samhandling, god dialog og tydelige krav til fagkyndige var blant løsningene som ble diskutert på Plan- og bygningsetatens kurs i komplett innsendt plan i november.
Byggeprosjekt på Sørenga
Bør Oslo bygge flere små boliger? Hvor mye lys bør de ha? Hvor mye støy skal tåles? Hvordan kan utbyggere og kommune få opp farten? Boligvekstutvalget har levert sin rapport.
Ungdommer i prosjektet Oslo, min by, mitt ansvar på operataket.
– Oslo må planlegges for mer kontakt mellom bydelene, miljøvennlig hverdag og gode aktiviteter for alle. Vi vil ha en grønn by, fokus på hva vi har til felles og unike tilbud i hver bydel som får folk til å ta i bruk hele byen. Da blir Oslo en inkluderende by.
Hanna Marcussen Plan- og bygningsetaten byråd for byutvikling
Byrådet vil etablere et nytt innovasjonssenter som skal jobbe med det grønne skiftet i byen. – Det kan jo ikke hete byøkologisk innovasjonssenter, smiler byråd Hanna E. Marcussen. – Derfor ber jeg om hjelp slik at vi kan finne et nytt navn som forteller at dette senteret handler om grønt, smart byliv.
Pilestredet Park
Hvem vet egentlig hva byøkologi er, og hvem har nytte av begrepet? ByplanOslo har spurt en forsker som kan svare – og folk på gata på Grünerløkka.
Kristian Vea
– Vi nærmer oss en anbefaling på hva et byøkologisk innovasjonssenter kan være i Oslo, og hvilke aktiviteter vi kan sette i gang med i 2017, sier prosjektleder Kristian Vea fra Plan- og bygningsetaten. – Dette året har vi brukt til å samle innspill fra mange ulike aktører, og vi har fått med oss mange gode råd.

Sider

Kortnytt

Vil du ha nyhetsbrev?

ByplanOslo er et gratis nettmagasin fra Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Vi skriver om områdeutvikling, planer og prosjekter i byen vår. Nyhetsbrevet kommer en gang i måneden. Registrer deg under!

@planogbygning