TRÆRNE TAS HENSYN TIL: Et godt eksempel på nybygging hvor hensynet til trærne på tomta er godt ivaretatt.
Vern av det grønne står sterkere i den nye Småhusplanen som nylig ble vedtatt. Samtidig er krav til bygningsvolumer, plassering, utforming og terrenginngrep skjerpet.
Tema:
Rundt Oslos største og mest sentrale knutepunkt, Jernbanetorget, er aktiviteten og utfordringene store. «Områdeprogram Oslo S» legger klare føringer for fremtidig utvikling av byens travleste strøk – som attpåtil får 50 prosent flere brukere de neste 20 årene.
Del saken

Sider

Kortnytt

Vil du ha nyhetsbrev?

ByplanOslo er et gratis nettmagasin fra Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Vi skriver om områdeutvikling, planer og prosjekter i byen vår. Nyhetsbrevet kommer en gang i måneden. Registrer deg under!

@planogbygning