Plan- og bygningsetatens Groruddalskonferanse 12.mai oppfordret til diskusjon om de store utfordringene med å transformere Groruddalen til et levende bynettverk.
Del saken
I Oslo kommune satses det på sykkel. Tilrettelegging for sykkel er en viktig del av Plan- og bygningsetatens arbeid med byutviklingsplaner. Oslo kommune har også etablert et Sykkelprosjekt som jobber med byens overordnede sykkelstrategi.
Del saken
Det første Boligforum er nylig gjennomført - et nytt møtested for byggebransjen og kommunen. Det trengs i en by som har behov for 100 000 boliger de neste 20 årene.
Nye planer for de offentlige byrommene på Vollebekk, Løren og Økern er ute på høring, med frist 5. mai. – Vi må sikre at områdene som nå bygges ut blir gode områder å vokse opp i, bo i og jobbe i, sier Jørn Roar Moe i Plan- og Bygningsetaten.
Kommuneplan Oslo mot 2030 er nettopp lagt ut til offentlig ettersyn. Plan- og bygningsetaten og den politiske ledelsen i Oslo har fullført sitt arbeid. Ballen ligger hos deg.
Det avholdes fire åpne medvirkningsmøter om forslag til ny kommuneplan - "Oslo mot 2030 – Smart, trygg, grønn". Tre er allerede avholdt, men du kan fremdeles benytte anledningen til å si din mening om planforslaget på møte 24.4.
Når kommunen lager planer, naboen snekrer takterrasse eller eiendomsinvestorer bygger kjøpesentre, er det alltid mulig å følge prosessen og bli hørt.
Havnepromenaden i Oslo strekker seg fra Alnas utløp i sørøst til innerst i Frognerkilen i vest, en strekning på drøye 9 kilometer. Den skal tilkobles kyststien i begge ender og dermed inngå i et større turnettverk. Promenaden skal tilby mulighet for varierte tilbud hele året, den skal være allment tilgjengelig hele døgnet og den skal være tilpasset alle brukergrupper.
Del saken
Ellen de Vibe ønsker å gjøre det lettere for folk å følge med på hva som skjer rundt byutvikling i Oslo. Derfor lanserer Plan- og bygningsetaten ByplanOslo.
De involverte aktørene er blitt enige om byplanmessig hovedgrep for utviklingen av Oslo S som kollektivknutepunkt. En av hovedanbefalingene er at ny bussterminal bør legges på tvers av togsporene over Oslo S.
Prisen for 1700 nye bysykler er mer lysreklame, både på leskur og på bysykkelstativene.
ByplanOslo er et gratis nettmagasin fra Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Vi skriver om områdeutvikling, planer og prosjekter i byen vår. Registrer deg nå. Du vil umiddelbart motta en e-post som bekrefter din bestilling.

Sider

Kortnytt

Vil du ha nyhetsbrev?

ByplanOslo er et gratis nettmagasin fra Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Vi skriver om områdeutvikling, planer og prosjekter i byen vår. Nyhetsbrevet kommer en gang i måneden. Registrer deg under!

@planogbygning