Gert Windgårdh Plan- og bygningsetaten
Arkitekt Gert Wingårdh beskrives ofte med de til dels motstridende egenskapene original, kontroversiell og klassisk. I forbindelse med sin presentasjon under utdelingen av Oslo bys arkitekturpris forteller han at den gode arkitekturen må være original og ny, men at stedets egenart fortsatt må være esset i arkitektens kortstokk.
Matrikkelenheten klarspråk
I Plan- og bygningsetaten gjøres det klarspråkarbeid i alle avdelinger. I matrikkelenheten har de ansatte blant annet jobbet med å fornye brev de sender ut til innbyggere som får ny adresse.
Ingelöv Eriksson
Oslo kommune har kartlagt fundamentene under 1201 bygninger på Majorstuen. Den nye kunnskapen om forholdene under bakken kan bidra til å sikre bevaring av de gamle murhusene.
oslo bys arkitekturpris Dronninga landskap Plan-og bygningsetaten
For første gang har et grøntanlegg vunnet Oslo bys arkitekturpris. Bjerkedalen park og Dronninga Landskap trakk det lengste strået i årets konkurranse.
Fasadeendring Fougnersvei 10
Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtok 8. oktober å omgjøre Fylkesmannens opphevelse av den justerte småhusplanen. Dermed er det igjen den justerte småhusplanen, som ble vedtatt av bystyret 12. juni 2013, som gjelder.
Fredrik Tischbein
Plan- og bygningsetaten fortsetter sin satsing på nye digitale tjenester. Nå blir det enklere å sende inn henvendelser og dokumenter i pågående plan- og byggesaker.
David West, partner i Studio Egret West og Paul Reynolds, partner i Atkins Global, Constantin Boincean, Topic Architecture & Design, Hovinbyen, Plan- og bygningsetaten
Hvordan kan en by eller en bydel overvinne sine barrierer – motorveier, trafostasjoner, høyspentlinjer, skinneganger, asfaltflater? Hva skal man gjøre med gammel infrastruktur som hindrer ferdsel og bevegelse for de som skal bo der?
Småhusplanen Oberst Rodes vei
Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtok 8. oktober å omgjøre Fylkesmannens opphevelse av Småhusplanen.
Vippetangen
Hva kunne du tenkt deg på «nye» Vippetangen? Nå kan du si meningen din om forslaget til områdeprogram som er på høring. Oslo kommune inviterer også til åpent møte om planene mandag 19. oktober.
Trygve Lies plass
Seks utfordringer lanseres i konkurransen Nordic Built Cities Challenge 7. oktober. Dette er en av de mest spennende byutviklingskonkurransene i Norden, og Trygve Lies plass på Furuset er den norske utfordringen.
barcode plan- og bygningsetaten
– Til dem som nå sier at Barcode er dødt etter kontortid; de glemmer at området fortsatt er i utvikling. Trekk pusten og ta vare på den nyfødte bydelen, engasjer deg og bidra til den videre utviklingen.
Oslo Urban Arena Hovinbyen Plan- og bygningsetaten Morten Wasstøl, Knut Eirik Dahl, Nicolai Carlberg, Marianne Skjulhaug
– Ikke nøy dere med det smukke design, men ha fokus fra start på de kompliserte, langsiktige investeringer som kan skape et rikt hverdagsliv for alle livsfaser og alle grupper i samfunnet.

Sider

Kortnytt

Vil du ha nyhetsbrev?

ByplanOslo er et gratis nettmagasin fra Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Vi skriver om områdeutvikling, planer og prosjekter i byen vår. Nyhetsbrevet kommer en gang i måneden. Registrer deg under!

@planogbygning