Farekart illustrasjon
Når det bygges nytt, må tomten og grunnen være trygg. Nå kommer nettkartene som viser Oslo-innbyggerne hvor man må være aktsom – og hva man må passe på.
Kurs i komplett innsendt plan
Hvordan kan arbeidet med reguleringsplaner bli mer effektivt? Tidlig samhandling, god dialog og tydelige krav til fagkyndige var blant løsningene som ble diskutert på Plan- og bygningsetatens kurs i komplett innsendt plan i november.
Byggeprosjekt på Sørenga
Bør Oslo bygge flere små boliger? Hvor mye lys bør de ha? Hvor mye støy skal tåles? Hvordan kan utbyggere og kommune få opp farten? Boligvekstutvalget har levert sin rapport.
Ungdommer i prosjektet Oslo, min by, mitt ansvar på operataket.
– Oslo må planlegges for mer kontakt mellom bydelene, miljøvennlig hverdag og gode aktiviteter for alle. Vi vil ha en grønn by, fokus på hva vi har til felles og unike tilbud i hver bydel som får folk til å ta i bruk hele byen. Da blir Oslo en inkluderende by.
Hanna Marcussen Plan- og bygningsetaten byråd for byutvikling
Byrådet vil etablere et nytt innovasjonssenter som skal jobbe med det grønne skiftet i byen. – Det kan jo ikke hete byøkologisk innovasjonssenter, smiler byråd Hanna E. Marcussen. – Derfor ber jeg om hjelp slik at vi kan finne et nytt navn som forteller at dette senteret handler om grønt, smart byliv.
Pilestredet Park
Hvem vet egentlig hva byøkologi er, og hvem har nytte av begrepet? ByplanOslo har spurt en forsker som kan svare – og folk på gata på Grünerløkka.
Kristian Vea
– Vi nærmer oss en anbefaling på hva et byøkologisk innovasjonssenter kan være i Oslo, og hvilke aktiviteter vi kan sette i gang med i 2017, sier prosjektleder Kristian Vea fra Plan- og bygningsetaten. – Dette året har vi brukt til å samle innspill fra mange ulike aktører, og vi har fått med oss mange gode råd.
mortensrud_t-bane
Flere møteplasser, idrettsanlegg og parker står sentralt i planen for «nye» Mortensrud. Nå inviteres alle beboere og interesserte til åpent møte.
Kolonihagen på Frogner
Kristianias bakgårder var stinkende, mørke rom med søppel, utedasser, elendige boliger og bygg – og tusenvis av hester. I dag har lys og hageanlegg tatt over, men noen staller og andre gamle bygg har heldigvis overlevd rivningsiveren etter Byfornyelsen.
Bygata på Furuset
Fornyelse, utbygging og miljøsatsing: Furuset skal bli et forbilde for klimavennlig byutvikling.
Pilestredet Park
Oslo skal få sitt eget senter for byøkologi og innovasjon. Byøkologi handler om samspillet mellom menneske og natur i byen, og senteret skal koble sammen mennesker og ideer for å skape en grønnere og smartere by.
Del saken
Avdelingsdirektør Rolf Bekkhus og enhetsleder Lasse Jaksland.
Visste du at Oslo kommune har et undergrunnsarkiv med rapporter fra geotekniske boringer i Oslo fra slutten av 1800-tallet og frem til i dag? Hos Plan- og bygningsetaten kan du bestille kart som viser hva som finnes i bakken under deg.
Byggeplass
Det er store forskjeller i hvordan avfall på byggeplasser håndteres i Oslo kommune. Dette kommer fram av en analyse Plan- og bygningsetaten utførte i august over byggesaker som var kommet inn i første halvår av 2016. – Vi ser feil i sorteringen av avfall, og det mangler ofte dokumentasjon for hvor avfallet er levert, sier avdelingsdirektør Kyrre Jordbakke.

Sider

Kortnytt

Vil du ha nyhetsbrev?

ByplanOslo er et gratis nettmagasin fra Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Vi skriver om områdeutvikling, planer og prosjekter i byen vår. Nyhetsbrevet kommer en gang i måneden. Registrer deg under!

@planogbygning