Regnvær og overflatevann i Oslo
Klimaskeptiker eller ei: Nedbøren som faller under dagens forhold gir store vannmengder. Flere boliger og fortetting bidrar i seg selv til enda mer vann på overflaten.
Sørenga badstue (Foto: Einar Aslaksen)
Hvorfor reise til Sørlandet når du kan nyte urban kystkultur og kortreist sjø-, båt- og badeliv midt i tjukkeste Oslo? Nå skal Fjordbyen bli enda mer gøy på vannet.
Trude Gomnæs Ugelstad
Nei, hun vil ikke være kjeftesmelle, heller ikke «sjefen for den gode smak». Men DOGA-lederen skal sørge for at arkitektur og design kommer lenger opp på vår nasjonale huskeliste.
Kandidater Oslo bys arkitekturpris 2016
Oslo skal lage en egen arkitekturpolitikk i 2017, men hva bør denne inneholde? ByplanOslo har stilt fem engasjerte personer spørsmål om arkitekturpolitikken.
New York og Oslo
Hva kan en liten storby som Oslo lære av New York når det gjelder byplanlegging? Tirsdag 28. mars kommer Adrian Benepe og Howard Slatkin, som begge to har hatt mye å si for New Yorks byutvikling, til Oslo Arkifutura for å snakke om arkitekturpolitikk og byutvikling.
– Å kombinere sykkel med tog, er et bra alternativ til bilisme, sier prosjektleder Stein Stoknes, som gjerne lar seg imponere av det nye sykkelhotellet nær jernbanestasjonen på Lillestrøm.
Trygge, effektive og rimelige å bruke. Og ikke minst; miljøvennlige og energinøytrale. Det er sentrale stikkord, når de to nabokommunene Oslo og Bærum i samarbeid med FutureBuilt nå inviterer arkitekter, designere og andre fagfolk til å skape morgendagens parkeringsløsning for de tohjulede; sykkelhotell.
Ruters forslag for Valkyrie plass (Illustrasjon: Norconsult)
Nå skinner lyset i enden av tunnelen for Fornebubanen. I disse dager er forslag til plan for Oslo-delen av kollektivsatsingen, fra Majorstuen til Lysaker, lagt ut på høring. Så er det duket for noen justeringer, og politisk sluttbehandling i bystyre og Storting, før anleggsarbeidet kan begynne og den første passasjeren stige på i retning Fornebu. Det skjer i 2025 – hvis alt går som det skal.
Anne Lund (f.v.), Kari Befring Bjørnstad og Eirik Winnberg
Nå blir det lettere å bygge alle typer småhus. Profesjonelle utbyggere får nå digital hjelp til å styre unna byggesøknadenes mange fallgruver.
kunst i offentlige rom byplanoslo oslo
Kunst- og kulturprosjekter i det offentlige rom har alltid vært en kilde til debatt, krangel og stort engasjement. ByplanOslo har forsøkt å finne ut hvilke mekanismer som slår inn i fagmiljøene så vel som i folkesjelen når deler av byens visuelle uttrykk endrer seg.
Hovedmålet med prosjektet, som er ledd i EUS program for byutvikling, URBACT, er å utvikle ideer og konkrete eksempler på løsninger til hvordan ytterkanten av byenes sentrumsråder (The Fringe) kan utvikles og fortettes.
En «tennisby» på Hasle, parkeringstårn på Kjelsrud eller klatrevegg i Oxer-tårnet på Haraldrud? Det var knapt grenser for hva som kan komme til å skje med Oslos nye, store byutviklingsprosjekt, Hovinbyen, da engasjerte urbanister fra hele Europa møttes til et tre dagers Urbact-seminar for å la ideer og tanker flyte fritt – og få mer håndfast form.
Rådhusbrygge 4 og bygging av nytt fisketorg
Lurer du på hva som skjer bak presenningene på brygga nærmest Vestbanen og Aker brygge? Svaret er at arbeidene med nytt fisketorg på Rådhusbrygge 4 nå er i full gang.
Kongsveien Plan- og bygningsetaten
Trikken i tunell, tosidig sykkelfelt, god plass til fotgjengere og bredere kjørefelt for bilene. Dette er den anbefalte løsningen for den kronglete og smale delen av Kongsveien mellom Sjømannsskolen og Konows gate.
Oslo bys arkitekturpris collage
– Alle mener noe om byen, sier enhetsleder Gunn Heggelund i Plan- og bygningsetaten. – Nå har du muligheten til å fortelle oss hvilke bygg og byrom du mener fortjener Oslo bys arkitekturpris for 2017.

Sider

Kortnytt

Vil du ha nyhetsbrev?

ByplanOslo er et gratis nettmagasin fra Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Vi skriver om områdeutvikling, planer og prosjekter i byen vår. Nyhetsbrevet kommer en gang i måneden. Registrer deg under!

@planogbygning